5 yleistä videomainonnan virhettä – katso webinaari ja asiantuntijoiden vinkit

Jenny Hotti

Jenny Hotti
17. tammikuuta 2021

5 yleistä videomainonnan virhettä – katso webinaari ja asiantuntijoiden vinkit
Webinaari

Videomainonta on tehokas väline sekä brändin rakentamiseen että myynnin kasvattamiseen – jos sitä hyödynnetään oikein. Järjestimme webinaarin videomainonnan kompastuskivistä, ja tässä kirjoituksessa listaamme webinaarissa esitettyjä syitä sille, miksi videomainonnalla ei aina saavuteta parhaita mahdollisia tuloksia. Katso tästä myös koko webinaari maksutta sekä asiantuntijoiden vinkit videomainontaan!

 

Vaikka mainosvideon idea olisi loistava ja toteutus laadukas, ei se välttämättä herätä kohderyhmän mielenkiintoa tai aktivoi toivottuun toimintaan. Alla olevassa webinaarissa Videolle päävideostrategi Tapio Haaja ja digimarkkinointitoimisto Hopkinsin Arttu Raittila käyvät läpi yleisimpiä syitä sille, miksi videomainonta voi epäonnistua ja siihen käytetyt panostukset valua hukkaan.

 

Katso asiantuntijoiden vinkit tulokselliseen videomainontaan

Katso asiantuntijoiden mietteitä siitä, mitkä asiat voivat johtaa videomainonnan epäonnistumiseen:

 

5 x videomainonnan virheet

1. Video ei herätä tunteita tai luo katsojalleen arvoa

Video on vahvimmillaan tunteen välittäjänä. Videolla voidaan herättää voimakkaita emootioita muita sisältömuotoja tehokkaammin, mutta usein tämä mahdollisuus jätetään videomainonnassa hyödyntämättä. Lähtökohtaisesti videomainoksen tulisi aina pyrkiä herättämään tunteita, ja olla viihdyttävä, opettava tai inspiroiva. Näin luot videolla arvoa, joka saa katsojan kiinnostumaan. Lue lisää tarinankerronnan merkityksestä markkinointiviestinnässä.  

 

2. Brändiviitteet ja toimintakehote puuttuvat videomainoksen alusta

Digitaalinen videomainonta eroaa perinteisestä mainonnasta (jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi TV-mainoksia tai elokuvateatterilevitykseen tarkoitettuja mainoksia) merkittävästi siten, että digiympäristössä videomainoksia harvoin katsotaan loppuun saakka. Brändiviitteitä ja toimintakehotetta ei siksi kannata jättää videon loppuun, vaan tarjota katsojalle kaikki oleellinen tieto jo ensisekunneilla. Tästä syystä perinteinen tarinankerronnan kaari, jossa lähdetään hitaasti liikkeelle, ei sovi ympäristöihin, joissa käyttäjät kuluttavat sisältöjä nopealla temmolla. 

 

3. Mainosbudjetti ei riitä suhteessa tavoiteltavaan yleisöön

Usein videomainontaa kohdennetaan suurelle yleisölle, mutta melko pienellä budjetilla. Jos videomainosta pyritään näyttämään laajalle kohderyhmälle ilman riittävää budjettia, käy helposti niin, että mainos ei saa riittävästi toistoja. Toistoja tarvitaan, jotta mainoksen viesti menee tehokkaasti perille. Rajallisella budjetilla on järkevämpää keskittää mainontaa joko tietylle alueelle, tietylle aikavälille tai rajatulle yleisölle. 

 

4. Videomainonnan tavoitteet ja mittarit ovat epäselvät

Toisinaan mainostajallekaan ei ole täysin selvää, mitä videomainonnalla oikeastaan tavoitellaan – ja miten sitä pitäisi mitata. Esimerkiksi katselukertoihin tai katseluiden pituuteen keskitytään usein, vaikka ne eivät kerro videomainonnan vaikutuksesta liiketoimintaan. Videomainonnan mittarit tulisi asettaa siten, että mittauksen kohde olisi mainonnan vaikutus kohderyhmän käyttäytymiseen (esimerkiksi verkkosivuvierailut) tai suoraan myyntiin tai brändiarvoon. Jos mainosjärjestelmässä asetetaan mainokselle väärä tavoite, tuo se vääriä tuloksia. Mikäli tavoittelet Facebook-mainonnalla myyntiä, kannattaa kampanjatavoitteeksi asettaa myynti.

 

5. Videomainosta ei ole suunniteltu yleisön käyttäytymisen mukaan

Videon suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida ympäristö, jossa mainos kohdataan. Ihmiset kuluttavat sisältöä hyvin eri tavoin esimerkiksi YouTubessa ja Instagram-stooreissa. Videomainonnan suunnittelussa on oleellista tietää, katsooko tavoiteltu yleisö videoita äänet päällä vai ilman, keskittyneesti vai ohimennen selaillen. Katsojan mielentilalla ja käyttäytymisellä on suuri merkitys sisältöjen kuluttamiseen ja siten myös videon optimaaliseen tyyliin ja tarinankerrontaan.  

 

Katso webinaaritallenne: Miksi videomainonta usein feilaa?

Webinaarissa saat konkreettisia vinkkejä videomainontaan videosisällön suunnittelusta mittaamiseen. Katso webinaari kokonaisuudessaan täältä: 

New Call-to-action

 

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.