Kunnioitamme yksityisyyttäsi: Tässä on tietosuojakäytäntömme

Rekisterinpitäjä

Sanoma Media Finland Oy
PL 20, 00089 Sanoma
Y-tunnus 1515901-4

Tämä tietosuojakuvaus koskee Sanoma Media Finlandin yritysasiakaskontaktien henkilötietojen käsittelyä.

Sanoma Media Finlandin koko tietosuojalauseke on luettavissa täältä. Tietosuojalausekkeessa kuvataan muun muassa, mitä oikeuksia yritysasiakaskontakteilla on rekisteröityinä ja kuinka näitä oikeuksia on mahdollista toteuttaa sekä kuinka Sanoma Media Finlandin sivustoilla käytetään evästeitä. Tässä kuvauksessa kerromme sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, jota ei tarkasti kuvata tietosuojalausekkeessa.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yritysasiakaskontaktien henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

a. asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
b. Sanoma Media Finlandin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
c. asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
d. mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
e. tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yritysasiakaskontakteista vain edellä mainittuja tarkoituksia varten tarpeellisia tietoja. Tällaisia ovat seuraavat:

a. yritystä koskevat tiedot:
- yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat
b. yritysasiakaskontaktia koskevat tiedot:
- etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sukupuoli, muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot
c. markkinointikiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

a. asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
b. Sanoman ja Sanoman kumppaneiden liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
c. Profinder Yritystietokanta
d. Suomen Asiakastieto Yritysfiltteri Pro
e. Sanoman työntekijöiden lisäämät kontaktit

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sanoma Media Finlandin tietosuojalausekkeessa kuvatun lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja Sanoma Media Finlandin huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille alan tapahtumien ja tilaisuuksien markkinoimiseksi ja järjestämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Yritysasiakaskontaktihenkilöiden henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakassuhde on päättynyt.