6 askelta onnistuneen Video­strategian suunnitteluun

Joni Mussalo

Joni Mussalo
3. lokakuuta 2022

Videolle Showreel 2020-thumb

Videokampanjan suunnittelu alkaa videostrategiasta

Videostrategia mahdollistaa videoiden suunnitelmallisen hyödyntämisen siten, että videosisällöt palvelevat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Videoista saadaan paras hyöty silloin, kun videosisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti - kuten mitä tahansa muutakin sisältöä.

Jokaisella videolla pitää olla selkeä tarkoitus ja tavoite sekä oikeat jakelukanavat, jossa video löytää kohderyhmänsä ja inspiroi haluttuun toimintaan. Lisäksi pitää osata valita tavoitteeseen sopivat mittarit, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää oikeaan suuntaan. Tässä prosessissa videostrategia on ehdoton työkalu ja usein onnistumisen edellytys.

Seuraavaksi käymme läpi 6 askelta, jotka videostrategiasi tulee huomioida.

 

1. Mitä videoilla halutaan saavuttaa?

Lisätä liidejä? Kasvattaa bränditunnettuutta? Uudelleenpositioitua markkinalla? Lisätä myyntiä? Nostaa asiakastyytyväisyyttä?

Kaikki lähtee tavoitteista

Jotta videoilla voitaisiin tukea liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista, tulee videoiden tekeminen suunnitella huolellisesti ja videotavoitteet asettaa oikein. Videokampanjan suunnittelu alkaakin aina oikeiden tavoitteiden määrittämisestä.

Ennen täsmällisen tavoitteen asettamista pitää selvittää mihin tarkoitukseen videoita tehdään. Halutaanko videoilla esimerkiksi kasvattaa bränditunnettuutta, lisätä myyntiä vai kehittää työnantajakuvaa? Jokaisella videosisällöllä pitää olla selkeä tarkoitus ja yksi pääasiallinen tavoite.

Lue blogista erilaisten videoiden käyttötarkoituksista ja järkevien tavoitteiden asettamisesta sekä katso hyödylliset esimerkit!

Aseta SMART- tavoitteet

Tavoitteen määrittämisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi SMART-mallia. Mallin mukaan videon tavoitteen tulisi olla:

Specific, eli täsmällinen. Videoilla pitää olla selkeä ja tarkka tavoite. Epäselvä tavoite johtaa epämääräiseen tekemiseen.

Measurable, eli mitattava. Tavoitteen tulee olla jollakin tavalla mitattavissa. Mittaamalla voidaan seurata edistymistä ja johtaa tekemistä oikeaan suuntaan.

Attainable, eli saavutettavissa oleva. Videotavoitteen pitää olla sellainen, että se on mahdollista realistisesti saavuttaa. Ensin pitää selvittää nykytila ja asettaa tavoite nykytilaan nähden.

Relevant, eli oleellinen. Jokaisen videosisällön tavoitteen pitää olla liiketoimintaa tukeva ja linkittyä isompaan kuvaan. Esimerkiksi sosiaalisen median videoiden kohdalla on usein hyödytöntä mitata sitä, kuinka moni on katsonut videon loppuun saakka.

Timely, eli aikaan sidottu. Tavoitteella tulee olla selkeä deadline, johon mennessä tavoite saavutetaan.

 

2. Kenet videoilla halutaan tavoittaa?

Kenelle videosisältö on suunnattu? Kenen toivot sen katsovan? Mikä katsojalle on merkityksellistä? Missä vaiheessa ostoprosessia katsoja on?

Määritä kohderyhmä

Laadukaskaan video ei hyödytä yritystä, ellei se tavoita oikeaa katsojakuntaa. Videon on tavoitettava oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa ja inspiroida haluttuun toimintaan. Videosisällön kohderyhmä määrittää myös videon tyylin ja jakelukanavien valinnan. Siksi kohderyhmän määrittäminen on olennainen osa videokampanjan suunnittelua.

Kohderyhmän määrittelyssä kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: Millaisia haasteita asiakkaalla on? Mitä hän pohtii, miettii tai tarvitsee? Millaisia asioita hän arvostaa ja mitkä asiat toisaalta ovat merkityksettömiä? Missä vaiheessa ostoprosessia tämä asiakas on mukana ja missä roolissa?

Kohderyhmän määrityksen voi aloittaa luomalla ostajapersoonat tai ihanneasiakkaat.

 

Mihin vaiheeseen ostoprosessia videosisältö suunnitellaan?

Jotta videosisältö palvelisi tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi ihanneasiakkaiden lisäksi määrittää, mihin ostoprosessin vaiheeseen sisältöä suunnitellaan. Ostoprosessin vaiheet voidaan määritellä seuraavasti:

 • Tietoisuusvaihe – Asiakas tiedostaa ongelman tai haasteen
  Videon tarkoitus: Bränditunnettuuden lisääminen, kiinnostuksen herättäminen
 • Harkintavaihe – Asiakas etsii tietoa ja hahmottelee ongelmaansa

  Videon tarkoitus: Liidien kerääminen

 • Päätösvaihe – Asiakas vertailee vaihtoehtoja
  Videon tarkoitus: Hoivata liidiä ja auttaa asiakasta ostopäätöksen tekemisessä

 • Ilahdutusvaihe – Mahdollisuus tuottaa lisäarvoa ja nostaa asiakastyytyväisyyttä
  Videon tarkoitus: Ylittää asiakkaan odotukset

Pro tip: VIDEOSTRATEGIAN TULEE OLLA SIDOTTU YRITYKSEn TAVOITTEISIIN

Videostrategia varmistaa, että videot palvelevat yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Videostrategiassa kannattaa vastata näihin kysymyksiin:
 • Miten yrityksestä voidaan viestiä haluttua mielikuvaa videosisällöissä siten, että se on samalla merkityksellinen ihanneasiakkaille?
 • Miten videoilla voitaisiin tuoda yrityksen erottautumistekijöitä esiin muistettavalla tavalla?
 • Millainen videosisältö tuottaa asiakkaalle todellista lisäarvoa?
 • Millainen kilpailukenttä ja markkinatilanne on? Millaisilla asioilla videosisällöissä voidaan erottautua?
 • Millainen on yrityksen tone of voice?
 • Millainen videoiden tyyli sopii yrityksen imagoon ja tukee brändin kehittämistä?

3. Mistä ihanneasikkaat tavoittaa?

Mitä medioita kohderyhmä seuraa? Missä kanavissa ihanneasiakkaat ovat itse aktiivisia? Miten ihmiset käyttäytyvät eri digikanavissa?

Jakelukanavien valinnassa tärkeintä on ymmärtää kohdeyleisöä

Mistä kanavista kohderyhmät löytävät videosisältösi? Jakelukanava tulee ottaa huomioon jo videosisältöjen suunnitteluvaiheessa ja tänä päivänä jakelukanavien valinta on oleellinen osa videostrategiaa. Yksi ja sama video eri kanavissa ei enää toimi, vaan video pitää optimoida jokaiseen julkaisukanavaan sopivaksi. Sisällöillesi oikeat jakelukanavat ovat ne, joissa videosi tavoittavat kohderyhmäsi ja joista voit tavoitteesta riippuen ohjata heidät omiin kanaviisi, kuten verkkosivuille tai blogiin.

 

Pro tip: Huomioi, että yksi video ei riitä kaikkiin kanaviin

Kanavasta (ja mainospaikasta kanavan sisällä) riippuen videon kuvasuhde, pituus, leikkaus ja tarinankerronta tulisi suunnitella ja versioida käyttötarkoitukseen sopivaksi. Tyylillisistä ja teknisistä valinnoista johtuen jakelukanavat pitäisi valita jo videoiden suunnitteluvaiheessa. Huolellisella suunnittelulla samasta materiaalista voidaan editoida ja versioida moniin kanaviin sopivaa sisältöä. Tässä esimerkkejä videon suositelluista kuvasuhteista eri kanavissa:

 • YouTube: 16:9
 • Netti-tv: 16:9
 • LinkedIn: 16:9, 1:1 tai 9:16
 • Twitter: 1:1
 • Facebook & Instagram Story: 9:16
 • Facebook & Instagram feed: 1:1 tai 4:5

 

4. Mihin toimintaan videon katsoja halutaan aktivoida?

Halutaanko katsoja ohjata toisen sisällön pariin, kampanjasivulle, ilmoittautumaan tapahtumaan tai verkkokauppaan ostamaan tuotetta?

Suunnittele toimintakehote ostoprosessin vaiheen mukaan

Millaiseen toimintaan videon katsojaa halutaan sisällöllä inspiroida? Videoiden suunnittelussa kannattaa pohtia, miten katsojaa saataisiin aktivoitua esimerkiksi siirtymään videon katsottuaan verkkokauppaan tai tilaamaan uutiskirjeen. Ostoprosessin vaihe määrittää myös toimintakehotetta, sillä videosisällöillä voidaan auttaa ihanneasiakasta etenemään ostoprosessissa. Toimintakehotteen tarkoitus on kuljettaa videon katsojaa lähemmäs tavoitteen saavuttamista.

 

5. Millainen sisältö palvelee tarkoitusta?

 

Viihdyttävä, opettava vai inspiroiva? Entä millainen tarinankerronta? Tässä vaiheessa videotoimisto auttaa sinua ideoimaan tavoitteeseen sopivan toteutuksen.

Tarkoitusta palvelevaa videosisältöä

Oli videon tarkoitus mikä hyvänsä, voidaan video toteuttaa tyylillisesti ja tarinankerronnallisesti monin eri tavoin.

Halutaanko videon katsojassa herättää jokin tunnetila, joka saa katsojan kiinnostumaan brändistäsi? Tai halutaanko potentiaalisille asiakkaille tarjota hyödyllistä ja opettavaista sisältöä, joka samalla kasvattaa yrityksesi asiantuntijuutta? Esitetäänkö tuotevideossa viihteen keinoin kohderyhmässä yleisesti tunnistettu ongelma, jonka tuotteesi tai palvelusi ratkaisee ja saa samalla katsojan nauramaan?

Sisällöllisissä ja tyylillissä valinnoissa tärkeintä on kohderyhmäymmärrys ja asiakaslähtöisyys; millainen sisältö säväyttää ihanneasiakastasi ja saa aikaan toivomasi vaikutuksen?

6. Miten onnistumisia mitataan?

Mittarit tulee asettaa tärkeimmän tavoitteen mukaan – ja mitata oikeita asioita.

Mieti mitä mittaat

Kun videon tarkoitus ja tavoitteet on mietitty tarkasti, on oikeiden mittareiden valinta helpompaa. Videoiden mittaamisessa on tärkeää liittää mittarit liiketoiminnan tavoitteeseen. Vain mittaamalla oikeita asioita on mahdollista kehittää videomarkkinointia oikeaan suuntaan.

Palauta ensin mieleen, mikä on videon pääasiallinen tarkoitus – esimerkiksi:

 • Tunnettuuden lisääminen
 • Vaikuttaminen mielikuviin (esim. brändin positiointi suhteessa kilpailijoihin)
 • Myynnin kasvattaminen
 • Asiakaskokemuksen parantaminen

Tunnettuuden lisääminen

Tunnettuuteen liittyvän videosisällön tärkein tarkoitus on tietenkin tavoittaa mahdollisimman paljon oikeaa kohdeyleisöä. Kuinka moni potentiaalisista kohderyhmän jäsenistä näki videon? Kuinka pitkälle sisältöä katsottiin? Voit myös saada osviittaa sisällön kiinnostavuudesta seuraamalla esimerkiksi kuinka moni reagoi sisältöön.

Mielikuviin vaikuttaminen

Mielikuviin liittyvän videosisällön kohdalla on merkityksellistä mitata pidemmän aikavälin vaikutuksia. Jos kampanjan tavoitteena on positioida yritystä uudelleen markkinaan tai terävöittää viestiä, hyvä tapa mitata onnistumista on esimerkiksi asiakastutkimuksen avulla (ennen ja jälkeen). Onko mielipide yrityksestä muuttunut uudenlaisen viestinnän jälkeen? Nähdäänkö yritys eri tavalla suhteessa kilpailjoihin kuin ennen?

Myynnin kasvattaminen

Myyntiä lisäävien videosisältöjen tärkein onnistumisen kriteeri liittyy siihen, onko videon katsonut potentiaalinen asiakas suorittanut halutun toiminnon. Siirtyikö hän blogiin lukemaan lisää, latasiko hän oppaan, tilasiko YouTube-kanavan tai uutiskirjeen? Myös reaktioiden ja katselukertojen seuraaminen on tärkeää, mutta kiinnostavin mittari on konversio eli eteneminen ostoprosessissa haluttuun suuntaan.

Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden kehittäminen

Asiakaskokemusta kehittävissä videosisällöissä tärkeintä on mitata sitä, miten kyseinen sisältö todellisuudessa auttaa asiakkaita. Kuormittavatko tietyt kysymykset asiakaspalvelua? Olisiko vastauksista mahdollista tehdä videosisältö esimerkiksi nettisivuille, jonka avulla asiakas pystyisi ratkaisemaan ongelman itsenäisesti? Ovatko asiakastyytyväisyys tai asiakassuhteiden pysyvyys parantuneet ajan saatossa, kun asiakasta on avustettu menestymään paremmin esimerkiksi opastusvideoiden avulla?

Lopuksi

Kaipaatko apua videostrategiasi kirkastamiseen tai strategiaasi tukevien sisältöjen suunnittelemiseen, tuotantoon tai jakeluun? Ota rohkeasti yhteyttä!

Suomen ainoana täyden palvelun videotoimistona, autamme sinua missä tahansa videomarkkinoinnin osa-alueessa: strategiasta - tuotantoon ja jälkituotannosta -jakeluun.

Jätä tarjouspyyntö

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.