Employer branding -videot: Työnantajakuva välittyy parhaiten videolla

Anssi Heikka

Anssi Heikka
11. maaliskuuta 2024

EB-video-blogi-feature

Suunniteltua tai ei, kaikilla yrityksillä on työnantajakuva. Siihen, millainen työnantajakuva yritykselläsi on ja mihin se perustuu, voidaan vaikuttaa suunnitelmallisella työnantajabrändin kehittämisellä. Hyvä työnantajabrändi on tärkeä yrityksen menestystekijä ja videoiden avulla vauhditat sen kehittämistä. Millainen on hyvä employer branding -video ja miten sellainen tehdään?

Mikä on työnantajabrändi ja miten sitä rakennetaan?

Työnantajakuvan kehittämisellä pyritään rakentamaan sellaista työantajabrändiä, joka on totuudenmukainen ja houkutteleva muun muassa työnhakijoiden ja yhteistyökumppaneiden mielissä. Tarkoituksenmukaisen työnantajabrändin kehittäminen on kuitenkin enemmän kuin rekrytointiviestintää. 

Yrityksen työnantajamielikuva rakentuu jokaisessa kohtaamispisteessä yrityksen ja sen edustajien kanssa. Se muodostuu muun muassa yrityksen maineesta, yrityskulttuurista, työntekijöiden ja työnhakijoiden kokemuksista sekä yrityksen vuorovaikutuksesta esimerkiksi sosiaalisissa medioissa.

Työnantajakuvaan vaikuttavat yrityksen viestinnän lisäksi vastaanottajan kokemukset ja se, mitä vastaanottaja kuulee yrityksestä muilta. Työnantajabrändin suunnitelmallinen kehittäminen on tärkeää siksi, että jokin mielikuva yrityksestä on olemassa joka tapauksessa, ja tietoisella työllä yritys voi vaikuttaa siihen positiivisesti ja kannattavasti. 

Rakenna työnantajabrändiä videoiden välityksellä

Employer branding -videot eli EB-videot ovat erinomainen tapa viestiä muun muassa yrityskulttuurista, työtiloista ja -tehtävistä sekä urapoluista muistettavalla tavalla. EB-videoilla voidaan vastata hakijoita askarruttaviin kysymyksiin ja välittää haluttua viestiä yrityksestä myös muille tahoille. EB-videot voidaan suunnitella digitaalisissa kanavissa jaettaviksi mainosmaisiksi sisällöiksi tai muiksi verkkosisällöiksi.

Aitous ennen kaikkea 

EB-videoissa tärkeintä on autenttisuus. Uskottavuuden kannalta EB-videot kannattaa rakentaa niin, että videon kertojina ja esiintyjinä toimivat yrityksen omat työntekijät. Oiva tapa kehittää EB-videoiden sisältöä on järjestää esihaastattelut, joissa eri henkilöt vastaavat esimerkkikysymyksiin. Esihaastatteluista saatava materiaali toimii hyvänä pohjana käsikirjoitukselle. Käsikirjoitusta ei kuitenkaan kannata pyrkiä noudattamaan orjallisesti sanasta sanaan, jotta videon vilpitön fiilis välittyy. Luonnollisesti kuvauspaikan ja esiintyjien valmistaminen kuvauksiin edesauttavat tuotannon onnistumisesta.

Mistä EB-videoiden hinta koostuu?

EB-videot ovat usein parhaimmillaan työntekijävetoisina ja työpaikalla kuvattuina. Kannattaa kuitenkin muistaa, että videon kuvaukset aiheuttavat ylimääräistä häiriötä esimerkiksi avokonttoreihin ja vastaavasti avokonttoreiden mahdollinen hälinä voi vaikeuttaa videon kuvaamista. Tällaisessa tilanteessa voi olla kustannustehokkaampaa hoitaa kuvaukset jossain toisessa lokaatiossa. Mahdollisten lokaatiokustannusten lisäksi EB-videon kustannukset määrittyvät tavallisesti pääosin kuvauksien keston mukaan. Teknisen tuotannon lisäksi kustannuksia saattaa syntyä esihaastatteluista, maskeerauksesta ja videolle lisättävistä animaatioista tai grafiikoista.

Esimerkkejä toimivista EB-videoista:

Sympan työnantajabrändiä rakentava video välittää yrityskulttuuria ja antaa työntekijöiden kokemusten puhua puolestaan. 

EB-videoiden ei tarvitse noudattaa tiettyä kaavaa, vaan suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan käyttää luovuutta kuten missä tahansa muussakin tuotannossa. Tästä esimerkkinä tämä näyttöjä niittänyt Metson employer branding -video. 

Muista nämä kun suunnittelet EB-videota:

  • Mieti videon ensisijainen käyttötarkoitus tarkkaan.
  • Jos videossa esiintyy omaa henkilökuntaa, esihaastattelut ovat hyvä keino löytää sopivat esiintyjät.
  • Pyri aitouteen - se lisää uskottavuutta.
  • Aikatauluta hyvissä ajoin. Työntekijöillä on muitakin tehtäviä, ja nopealla aikataululla voi olla hankalaa löytää porukkaa kuvattavaksi.

Myös EB-videoita tehdessä on syytä pitää mielessä
markkinointiviestinnän eettiset ohjeet.

New Call-to-action

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.