Sukupolvi Z - arvoja korostava videosukupolvi

Jenny Hotti

Jenny Hotti
8. huhtikuuta 2019

Sukupolvi Z - arvoja korostava videosukupolvi

Sukupolvi Z on 90-luvun puolivälin jälkeen ja 2000-vuosikymmenen alussa syntynyt sukupolvi, jonka edustajat ovat tällä hetkellä teini-ikäisiä ja nuoria, kaksikymppisyyden juuri ylittäneitä. Yritysten kannalta Z-sukupolveen keskittyminen on olennaista, sillä milleniaaleja nuorempi sukupolvi on pikkuhiljaa siirtymässä työelämään ja kasvattamassa ostovoimaansa. Uudelle sukupolvelle markkinointi ei ole kuitenkaan ihan yksinkertaista, sillä nuorten suhtautuminen ostamiseen on muuttunut.

Z-sukupolvea määrittää sosiaalisuus ja kollektiivisuus. He ovat digitaalisesti aktiivisia ja tottuneet dokumentoimaan ja jakamaan kaiken kokemansa. Tälle yleisölle markkinointi vaatii jatkuvaa digitaalisten trendien seuraamista ja hyödyntämistä sekä sosiaalisen median strategian ja kanavien veitsenterävää ylläpitoa. Yritysten tulee pyrkiä aktiiviseen kanssakäymiseen yhteisöissään ja säilyttämään ajankohtainen presenssi markkinointikanavissa. Tämän päivän kuluttajat odottavat brändien kunnostautumista neuvonantajina, suunnannäyttäjinä ja virtuaalisten yhteisöjen alullepanijoina.  


Uuden sukupolven huomio saavutetaan innovaatioilla, teknologialla ja digitaalisella kehityksellä. Z-sukupolvelaisten ideologiat ovat globaaleja ja linkittyvät maailmanlaajuisiin sosiaalisiin ja poliittisiin suuntauksiin. Näin ollen sukupolvensa edustajat odottavat myös brändeiltä enemmän kuin osallistumista. Brändien tulee olla vaikuttajia, mielipidejohtajia ja auktoriteetteja, jotka tarttuvat polttaviin aiheisiin reippaasti ja rohkeasti. Huomion vangitseminen on keskeistä.

Markkinointi Z-sukupolvelle vaatii ymmärrystä ja kykyä uudistua

Myös kuluttajakäyttäytyminen on murroksessa uuden sukupolven myötä. Aika ennen internetiä ja mobiililaitteita on diginatiiveille mahdoton yhtälö, ja tämän sukupolven maailmankuvan käsittäminen nousee haasteeksi aikaisemmille sukupolville. Markkinoinnissa keskeistä on Z-nuorten käyttäytymisen ja tarpeiden ymmärtäminen ja strategian rakentaminen niiden ympärille. Mutta miten tavoittaa sukupolvi Z?

1. Kohtaa heidät oikein

Milleniaalit jäävät jalkoihin, mitä tulee Z-sukupolven tech-taitoihin. Sosiaalinen media on nuoren sukupolven luonnollinen elinympäristö. Tämän sukupolven edustajia tulee lähestyä sosiaalisissa kanavissa, mobiilissa ja useissa kontaktipisteissä autenttisella viestinnällä ja vaihtoehtoisin formaatein. Älä nolaa itseäsi perinteisin myyntikikoin - panosta suoriin ja yksilöityihin viesteihin sekä sisältöihin, jotka perustuvat asiakkaan saamaan hyötyyn.

2. Myy hyötyä, älä tuotetta

Sukupolvi Z ei halua ostaa tuotetta tai palvelua. He ostavat ratkaisuja, hyötyjä ja tuloksia. Muotoile markkinointiviestintäsi uuden sukupolven ajatusmalliin sopivaksi, ja asemoi yrityksesi asiantuntijaksi, joka ymmärtää uuden kuluttajasukupolven tarpeita.

3. Mene suoraan asiaan

Teknologiakeskeinen sukupolvi Z on tottunut nopeaan päätöksentekoon. Tämä tyypillinen piirre on yhteydessä laajempaan trendiin, keskittymiskyvyn heikentymiseen ja siihen, että kaikki on saatavilla kaiken aikaa. Uusi kuluttajayleisö ei jaksa odottaa, että pääset itse asiaan - kommunikoi myyntiviestisi ja arvolupauksesi selkeästi ja nopeasti.

4. Unohda luokittelu

Uutta sukupolvea määrittää yksilöllisyys ja erottautuminen - jokainen Z haluaa tulla nähdyksi omana itsenään eikä vain viiteryhmänsä edustajana. Markkinoinnin tulee perustua kohderyhmien määrittelyyn, eli asiakkaiden kategorisointiin, mutta älä kerro siitä yksittäiselle asiakkaalle. Tämä diginatiivi ja monimuotoinen joukko identifioituu yksilölliseksi ja persoonalliseksi. Markkinoinnissa tulee keskittyä sekä digitaalisten että fyysisten tuotteiden ja palveluiden kustomoitaviin ominaisuuksiin.

5. Viihdytä autenttisuudella

Sukupolvi Z vaatii uudenlaista tapaa viestiä - autenttista, viihdyttävää ja kokemuksellista. Nuorta sukupolvea ei viihdytetä tietoiskuilla, vaan ilahdutetaan autenttisuudella ja tarpeita ennakoivalla markkinoinnilla. Yksilöllisyyden puolestapuhujina Z-sukupolvelaiset suosivat yrityksiä ja brändejä, jotka mahdollistavat erottautumisen kokemuksen.

6. Pidä mobiili mielessä

Pääkohderyhmänä Z ja millenniaalit? Heitä hyvästit pöytäkoneille, sähköpostille ja nettiselaimille. Digiliikenne on yhä enenevissä määrin mobiiliperäistä, ja yrityksen tulee panostaa mobiilikäytettävyyteen ja mobiiikokemukseen. Diginatiivit rakastavat käyttäjäkokemusta parantavia natiivisovelluksia, eli eri laitealustoille erikseen ohjelmoituja sovelluksia.

7. Keskity yksilöllisyyden kokemukseen

Datan hyödyntäminen on keskeistä yksilöllisen kokemuksen räätälöinnissä. Sukupolvi Z:n edustajat odottavat kommunikaatiolta ja etenkin verkkokaupoillaan yksilöllistä palvelukokemusta tukemiltaan brändeiltä. Ilman datan hyödyntämisen mahdollistamaa yksilöllisyyden kokemusta uuden kuluttajasukupolven edustajaa on hankala saada kiinnostumaan ja sitoutumaan. Mikrosegmennoinnin ja optimoitujen kampanjoiden avulla voidaan luoda merkityksellistä vuorovaikutusta uuden sukupolven kanssa.

8. Tarjoa tietoa

Z on tietoisten kuluttajien sukupolvi. He arvostavat täsmällistä, helposti saatavilla olevaa tietoa ja yritysten ja tuotteiden läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden ja perinteisten tekijöiden lisäksi nuorten kuluttajien ostopäätökset perustuvat brändin autenttisuuteen ja luotettavuuteen. Kiinnitä huomiota viestintäsi yhdenmukaisuuteen eri kanavissa, ja siihen, että tieto on saatavilla mobiilisti.  

9. Pyri ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen

Perinteinen myynti ei enää toimi, eikä vanhanaikaisiin markkinointikampanjoihin kannata enää panostaa. Sukupolvi Z ostaa tuotteita ja palveluita, joihin he uskovat ja joita heidän viiteryhmänsä ja seuraamansa vaikuttajat suosittelevat. Z-kuluttajille laadukas asiakaskokemus on keskiössä. 

10. Viesti yritysarvoja oikeissa kanavissa

Z-sukupolvelle kommunikoitaessa vahvan markkinointiviestin tulee sisältää yrityksen arvojen ja yrityksen tuottaman yhteiskunnallisen hyödyn korostamista. Viestintä tulee räätälöidä sosiaalisen median kanaviin sopivaksi ja jakaa merkityksellistä informaatiota huomion saavuttamiseksi.


Paljon puhuttu autenttisuus on yhä tärkeämpää. Nuoret kuluttajat ovat tietoisia ja poliittisesti valveutuneita, ja odottavat yrityksiltä suoraselkäisyyttä. He eivät halua kuluttaa rahojaan yrityksiin, joiden kanssa he eivät jaa arvojaan. Markkinointiviesti ei menee enää perille, ellei yritys seiso sanojensa takana ja toimi vastuullisesti. Viesti tulee tarjoilla nuorelle sukupolvelle heille tärkeimmissä kanavissa, muun muassa Instagramissa, YouTubessa ja Snapchatissa.


Millenniaalien tavoin sukupolvi Z on hyvin tietoinen ihmiskunnan ja ympäristön suurimmista haasteista. Lisäksi he ovat kasvaneet sisään informaatioähkyyn, ja osaavat luontevasti jättää epäolennaisen tiedon huomiotta. Ansaitakseen Z-kuluttajien huomion, markkinoijien tulee rakentaa narratiivi, joka linkittää brändin suurempaan kokonaisuuteen ja tarkoitukseen. Tässäkin tapauksessa ainoa oikea tapa on tehdä se rehdisti ja aidosti, päälleliimattu vastuullisuus karkottaa nuoren sukupolven. Lue lisää vastuullisuuden ja arvojen viestimisestä videoiden avulla täältä.

11. Ansaitse huomio vaikuttajien avulla

Voita Z-sukupolven kuluttajat puolellesi yhteistyöllä vaikuttajien kanssa. Valitse vaikuttajat, jotka jakavat yrityksesi ja kohderyhmäsi arvot: vastuullisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, kapinahenkisyys ja huumori. Älä tuhlaa aikaasi pinnallisuuteen, sillä uusille kuluttajille hutera viesti ei mene läpi. Kasvata pitkäaikaisia, aitoja suhteita sellaisten sisällöntuottajien kanssa, joilla on taito vangita nuoren sukupolven huomio. Katso alta Troot Networkin Joona Haataisen puheenvuoro vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisestä Videomarkkinointi 2020 -tapahtumassa:

  

Markkinoijan muistilista:

 • Z on maailmanparantajien sukupolvi - nuoret kuluttajat kannattavat brändejä jotka sitoutuvat vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.
 • Aito ja merkityksellinen vuorovaikutus on tärkeää Z-sukupolvelle. Pyri henkilökohtaiseen ja samaistuttavaan viestintään.
 • Nuori sukupolvi kiinnittää enemmän huomiota yksityisyyden suojaan ja suosii suoraviestintäsovelluksia, kuten Snapchatia. Facebookin suosio on laskenut Z-sukupolven keskuudessa esimerkiksi milleniaaleihin verrattuna.
 • Sukupolvi Z kuluttaa suurimman osan online-ajastaan katsellen videoita mobiililla. Varmista näkyvyys oikeissa kanavissa kuten YouTube ja Instagram stories. Lue lisää videomarkkinoinnista Instagramissa blogin lopussa olevasta oppaasta!
 • Tee yhteistyötä micro-vaikuttajien kanssa. Sukupolvi Z ei niinkään enää välitä julkkiksista, mutta seuraa ja ihailee vaikuttajia.
 • Nuoren sukupolven keskittymiskyky on hyvin lyhyt. Markkinointisisällöt tulee tarjoilla pieninä ja helposti purkesteltavina annoksina.

Miten sukupolvi Z tekee ostopäätöksiä?


 • Sukupolvi Z:n edustajat haluavat vastinetta rahoilleen; tuotteiden ja palveluiden tulee olla laadukkaita ja luoda aitoa arvoa.
 • Identiteetti on nuorille kuluttajille keskiössä: he käyttävät rahansa brändeihin jotka sopivat heidän identiteettiinsä. Lisäksi tuotteiden ja palveluiden tulee heijastaa ja tukea sukupolvi Z:n edustajan henkilökohtaisia arvoja.
 • Vertaisten tuki on tärkeää: nuori sukupolvi luottaa vertaistensa arvioihin ja ostopäätökset perustuvat viiteryhmän kollektiivisiin mielipiteisiin ja mieltymyksiin.
 • Sukupolvi Z suosii mobiilia: tuotteiden ja palveluiden tulee olla saatavilla ensisijaisesti mobiilisti.
 • Saatavuuden tulee olla välitöntä: Z-sukupolven edustajat haluavat ostaa ja kuluttaa tuotteita ja palveluita juuri silloin kun se sopii heille parhaiten.

 

Millaiset brändit ovat Z-sukupolven suosiossa?


Nuori sukupolvi suosii brändejä, jotka ottavat kantaa tämän päivän polttaviin aiheisiin. Nuoret kuluttajat seisovat arvojensa takana ja toimivat niiden mukaisesti. Näin ollen he odottavat bändeiltä samaa suoraselkäisyyttä. Nuori kuluttajasukupolvi arvostaa realistisen maailman ja elämän kuvaamista. Markkinointiviestit, jotka välittävät kuvaa utopistisesta tai homogeenisestä maailmasta eivät saa nuorten kuluttajien huomiota tai hyväksyntää. Brändit, jotka kutsuvat kuluttajat yhteiskehittelyyn ja aitoon vuorovaikutukseen, menestyvät Z-sukupolven kuluttajien keskuudessa. Älä markkinoi heille, markkinoi heidän kanssaan.

 

 

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.