Näin asetat tavoitteet videolle – katso esimerkit

Jenny Hotti

Jenny Hotti
30. toukokuuta 2024

Näin asetat tavoitteet videolle – katso esimerkit

Videomarkkinoinnin hyödyt ovat monelle tämän päivän yritykselle selvät. Monille ei kuitenkaan ole täysin selvää miten videoita kannattaa hyödyntää, jotta ne parhaiten tukisivat liiketoiminnan tavoitteita. Videoista on mahdollista saada enemmän liiketoiminnallista hyötyä irti, kun tekeminen on suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Kaiken videosuunnittelun tuleekin alkaa tavoitteiden asettamisesta. Tässä blogissa kerrotaan, miten videotavoitteet kannattaa asettaa parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

 

 

Jokaisen yrityksen pitkän tähtäimen tavoite on luoda sen tuotteille tai palveluille jatkuva kysyntä. Videostrategian tarkoitus on olla suunnitelma, joka tukee tätä liiketoiminnan tavoitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta videoiden tekeminen tukisi liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista, tulee videoiden tekeminen suunnitella huolellisesti ja videotavoitteet asettaa oikein. Jokaisen videostrategian tekeminen alkaa oikeiden tavoitteiden määrittämisestä.

 

Tutkimuksen mukaan huonosti suunniteltu videostrategia on suurin haaste videomarkkinoinnin onnistumisessa. Sen vuoksi strategiatyö kannattaa tehdä huolella, jotta videosisällön tekemiseen käytetyt resurssit eivät valu hukkaan. Videostrategian mahdollisesti tärkein osa-alue on tavoitteiden määrittäminen, joka takaa sen, että videoita tehdään oikeaan tarkoitukseen ja ne auttavat yritystä pääsemään tavoitteisiinsa.

 

Videosisältöjen tuottaminen vaatii usein enemmän resursseja kuin esimerkiksi tekstisisältöjen tekeminen, ja siitäkin syystä on erittäin tärkeää, että videomarkkinoinnin tavoitteita ja videoiden tarkoitusta pohditaan tarkkaan.

 

Mihin tarkoitukseen videoita tehdään?

 

Videoiden suunnittelussa kannattaa lähteä liikkeelle siitä, mihin tarkoitukseen videoita tehdään. Mitä videolla tai videoilla halutaan saada aikaan? Jokaisella videosisällöllä pitää olla selkeä tarkoitus ja yksi pääasiallinen tavoite. Videomarkkinoinnilla ja videosisällöillä voidaan esimerkiksi kasvattaa bränditunnettuutta, kerätä liidejä myynnille, hankkia uusia asiakkaita ja sitouttaa nykyisiä, sekä parantaa nettisivuliikennettä.

 

Seuraavaksi käydään läpi eri videoiden käyttötarkoituksia, millaiset videotyypit kuhunkin tarkoitukseen sopivat ja miltä videot voisivat esimerkiksi näyttää.

 

Bränditunnettuuden kasvattaminen videoilla

 

Videon tarkoitus

 • Viestiä yrityksen arvoista muistettavalla tavalla
 • Kertoa erottuvasti yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista
 • Tuoda esiin yrityksen erottautumistekijöitä ja vedota katsojan tunteisiin

Videotyypit 

 • Viihteelliset videot
 • Tunteisiin vetoavat videot
 • Brändivideot
 • Esittelyvideot

 

Esimerkki

Business Finlandin Lifestyle Finland -ohjelman tavoite oli kiihdyttää suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja kasvamista Aasian ja Euroopan kuluttajamarkkinoilla sekä nostaa suomalaisten lifestyle-brändien tunnettuutta. Video tukee tätä tavoitetta esittelemällä suomalaisia brändejä kiinnostavasti ja erottuvasti.

 

 

Liidien kerääminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Lisätä liikennettä laskeutumissivulle tai verkkosivuille
 • Lisätä potentiaalisia asiakkaita yrityksen sisältöjen pariin
 • Saada videoiden katsojat tilaamaan yrityksen kanavan tai uutiskirjeen
 • Kehottaa katsojia ottamaan yhteyttä

 

Videotyypit

 • Webinaarit ja livestreamit
 • Haastatteluvideot
 • Asiantuntijavideot

 

Esimerkki

Tässä haastatteluvideossa lähestytään aihetta hyvin asiakaslähtöisesti, aidon ja kohderyhmälle samaistuttavan kokemuksen kautta. Tarina pitää katsojaa otteessaan ja ohjaa katsojan yrityksen sivulle jatkamaan tarinan katsomista.

 

 

Sitouttaminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Luoda kohderyhmälle tunneyhteys brändisi kanssa
 • Kerätä tykkäyksiä, jakoja, kommentteja ja seuraajia
 • Rakentaa sosiaalista hyväksyntää ja orgaanista suosittelua

 

Videotyypit

 • Käyttäjien tuottamat videot
 • Vaikuttajavideot
 • Purpose-driven -sisällöt
 • Tunteisiin vetoavat videot
 • Viihdyttävät videosisällöt

 

Esimerkki

YouTube-ilmiö CokeTV Suomi keräsi hurjia katselijamääriä ja sitoutti katsojia laadukkaalla brändiviihteellä suosittujen vaikuttajien johdolla. 

 

Lisää tällaista?   Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietää uusimmista blogiteksteistä, oppaista ja webinaareista ensimmäisten joukossa! Uutiskirjettä tulee kerran viikossa ja voit koska tahansa lopettaa tilauksesi.

Konversioasteen parantaminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Saada verkkosivuvierailijat konvertoitumaan liideiksi, eli esimerkiksi;
 • tilaamaan uutiskirjeen
 • ilmoittautumaan tapahtumaan tai
 • jättämään tarjouspyynnön.

 

Videotyypit

 • Tuotevideot
 • Asiakastestimoniaalivideot
 • Selitysvideot
 • Opastusvideot

Esimerkki

Animaationa toteutettu tuote-esittelyvideo kertoo Sympan HR-järjestelmän tärkeimmät hyödyt sujuvasti ja houkuttelevasti – ja herättää potentiaalisten ostajien kiinnostuksen yritystä kohtaan.

 

 

Myynnin tai halutun toiminnan lisääminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Saada asiakas vakuutettua ja tekemään ostopäätös
 • Saada asiakas ostamaan useammin
 • Saada katsoja aktivoitua haluttuun toimintaan, esimerkiksi osallistumaan kurssille

 

Videotyypit

 • Tuotevideot
 • Asiakastestimoniaalit
 • Palvelusta kertovat videot

Esimerkki

Musiikin oppimissovellus Yousician tavoitteli videokampanjallaan uusia käyttäjiä YouTube-mainonnan avulla houkuttelevilla tuotevideoilla. 

 

 

Liidien hoivaaminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Tarjota katsojalle hyödyllistä sisältöä
 • Ohjata katsojaa lähemmäs ostopäätöstä
 • Rakentaa luottamusta ja sitouttaa katsojaa

 

Videotyypit

 • Brändivideot
 • Opastavat videot
 • FAQ-videot

Esimerkki

Käytetyn designin markkinapaikka Francklyn opasvideot ohjeistavat katsojia onnistuneiden kauppojen teossa. Opastavat videot tarjoavat katsojalle hyödyllistä sisältöä ja ovat tyylillisesti linjassa designin arvokkaan ajattomuuden sekä Francklyn laadukkaan ilmeen kanssa.

 

 

Nettisivuliikenteen kasvattaminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Saada enemmän katsojia vierailemaan yrityksen verkkosivuilla
 • Saada verkkosivuille tulleet kävijät konvertoitumaan liideiksi tai asiakkaiksi
 • Houkutella katsojia esimerkiksi lataamaan mobiilisovellus 

 

Videotyypit

 • Videotutoriaalit
 • Tuotevideot
 • Asiakastestimoniaalivideot
 • Selitysvideot
 • FAQ-videot

Esimerkki

LähiTapiolan elämänmakuisten tuotevideoiden tarkoitus on saada katsoja kiinnostumaan mainostetusta Elämänturvasovelluksesta ja lataamaan mobiilisovelluksen. 

 

 

Asiakkaiden kouluttaminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Kasvattaa yrityksen asiantuntijabrändiä ja positoida yritysi tunnetuksi tiedonlähteeksi
 • Kasvattaa asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden luottamusta yrityksen tuotteisiin ja palveluihin

 

Videotyypit

 • Esittelyvideot
 • Opastavat videot
 • Asiantuntijavideot
 • FAQ-videot

Esimerkki

Alkon opastava video tarjoaa katsojalle hyödyllistä tietoa ja vahvistaa yrityksen asiantuntijabrändiä.

 

 

Työnantajamielikuvan kehittäminen videon avulla

 

Videon tarkoitus

 • Viestiä nykyisille ja tuleville työnhakijoille yrityskulttuurista ja yrityksestä työnantajana
 • Saada alan osaajat kiinnostumaan yrityksestä potentiaalisena työpaikkana

 

Videotyypit

 • Rekrytointivideot
 • Employer Branding -videot

Esimerkki

Sympan työnantajabrändiä rakentava video välittää yrityskulttuuria ja antaa työntekijöiden kokemusten puhua puolestaan. Lue lisää Employer Branding -videoista täältä. 

 

Onko suunnitelmissa kuvata omaa henkilökuntaa videolle? Nappaa talteen meidän muistilista oman henkilöstön kuvaamisesta!

SMART-tavoitteet videolle

 

Kun tiedät mitä videolla tai videoilla halutaan saada aikaan, ja olet päättänyt että tavoittelet videoilla esimerkiksi verkkosivuliikenteen kasvua, tulee videon tavoite kirkastaa. Videon tavoite kannattaa miettiä siitä lähtökohdasta, että se palvelee sekä yrityksen että asiakkaan tarvetta. Millainen tavoite videolle tulisi siis asettaa?

 

Videoiden tavoitteita voidaan asettaa samalla tavalla kuin esimerkiksi markkinoinnin toimenpiteiden tavoitteita. Tavoitteen asetannassa on hyödyllistä käyttää apuna esimerkiksi SMART-mallia. Mallin mukaan videon tavoitteen tulisi olla:

 

 • Specific, eli täsmällinen. Videoilla pitää olla selkeä ja tarkka tavoite. Epäselvä tavoite johtaa epämääräiseen tekemiseen.
 • Measurable, eli mitattava. Tavoitteen tulee olla jollakin tavalla mitattavissa. Mittaamalla voidaan seurata edistymistä ja johtaa tekemistä oikeaan suuntaan.
 • Attainable, eli saavutettavissa oleva. Videotavoitteen pitää olla sellainen, että se on mahdollista realistisesti saavuttaa. Ensin pitää selvittää nykytila ja asettaa tavoite nykytilaan nähden.
 • Relevant, eli oleellinen. Jokaisen videosisällön tavoitteen pitää olla liiketoimintaa tukeva ja linkittyä isompaan kuvaan. Esimerkiksi sosiaalisen median videoiden kohdalla on usein hyödytöntä mitata sitä, kuinka moni on katsonut videon loppuun saakka.
 • Timely, eli aikaan sidottu. Tavoitteella tulee olla selkeä deadline, johon mennessä tavoite saavutetaan.

 

Esimerkki: hyvä videotavoite

 

Yrityksellä on uusi verkkopohjainen palvelu, jolle halutaan uusia käyttäjiä. Uudelle palvelulle halutaan 40 uutta trial-testikäyttäjää kampanjan avulla seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Uutta palvelua kuvailevaa videokampanjaa pyöritetään sosiaalisessa mediassa, josta ohjataan laskeutumissivulle, jossa potentiaalinen asiakas voi luoda testitunnukset.

SMART-mallia hyödyntäen videosisällön tavoite näyttäisi tältä:

 • Specific: Haluamme uudelle palvelulle 40 uutta testikäyttäjää.
 • Measurable: Mittaamme uusien luotujen testitunnuksien määrää.
 • Attainable: Kerromme videolla palvelun hyödyistä ja tavoitamme halutun kohderyhmän sosiaalisen median kanavissa oikealla kohdennuksella.
 • Relevant: Kun saamme palvelulle uusia testikäyttäjiä, voimme parantaa palvelun laatua ja tuottaa asiakkaille kilpailijoihin nähden enemmän hyötyä. Saamme testikäyttäjistä myös potentiaalisia asiakkaita ja suosittelijoita.
 • Timely: Tavoitteemme on saada uudet testikäyttäjät kampanjan aikana seuraavan kuun loppuun mennessä.

Videostrategia on tarpeellinen työkalu jokaiselle yritykselle, joka hyödyntää videota markkinointiviestinnässään. Oppaamme avulla hahmotat videostrategian 6 askelta, jotka onnistuneen videotekemisen suunnittelussa tulee huomioida!

Lue opas: 6 askeleen videostrategia

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.