Tyylilajit haltuun: Toiminta

Henna Seppälä

Henna Seppälä
20. huhtikuuta 2023

Komedia_blogi

Videoiden käytön lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän keinoja erottua massasta. Yksi tällainen tapa on erilaisten tyylilajien hallinta. Tässä blogisarjassa esittelemme erilaisia elokuvamaailmasta tuttuja tyylilajeja ja käymme läpi olennaisia tekniikoita, joilla näitä tyylilajeja luodaan. Tässä tekstissä keskitymme toimintaan.  

Toimintagenren taustaa 

Toiminta on nimensä mukaisesti täynnä actionia; vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Toimintaelokuvissa on usein kyse elämästä ja kuolemasta, keskiössä on jonkinlainen selviytymistaistelu. Toimintaelokuvat saattavat vaikuttaa puhtaasti viihteeltä ja niiden kuluttaminen eskapismilta tai leppoisalta vapaa-ajanviettotavalta. 

Toiminta-genren puhuttelevuuden taustalla on kuitenkin myös syvempiä teemoja. Toimintaelokuvia katsoessa punnitsemme erilaisia moraalisia dilemmoja. Arvioimme, miten henkilöhahmon tulisi toimia kiperässä tilanteessa ja miksi meidän mielestämme hahmo toimii oikein tai väärin. Peilaamme myös itseämme henkilöhahmoihin ja saatamme pohtia, miten me itse toimisimme vastaavassa tilanteessa, olisiko meistä pelastamaan toinen ihminen tai osaisimmeko tehdä oikean ratkaisun tiukassa tilanteessa. 

Tällainen pohdinta on jossain määrin oleellista myös selviytymisellemme ja moraalimme kehittymiselle. Kuvittelemme erilaisia tilanteita, niihin liittyviä valintoja ja arvioimme fiktion kautta, miten kyseisissä tilanteissa tulisi toimia. Toimintaelokuvilla on siis myös syvempi kuin vain viihteellinen merkitys, joka sekin itsessään toki on merkityksellinen. 

Mistä tunnistaa toimintaelokuvan? 

Toiminnassa vastakkain ovat vahvasti eroteltuina hyvä ja paha, sankarit ja pahikset. Usein toimintaelokuvissa paha on erittäin paha, vahvasti karrikoitu hahmo. Pahis on monesti myös ylivoimainen suhteessa sankariin ja sankarin selviytyminen näyttää epätodennäköiseltä. Erityisen voimakas hyvän ja pahan jako löytyy toimintaelokuvien alagenrestä supersankarielokuvista. 

Toimintaelokuvan päähenkilönä on tyypillisesti sankari, mutta päähenkilö voi olla myös pahis, jonka taustaa elokuva avaa ja luo hahmosta syvemmän kuvan kuin vain pahiksen roolin. Esimerkiksi elokuvan Joker (2019) keskiössä on Jokeri, selkeästi paha hahmo. Elokuva kuitenkin kuvaa Jokeria syvällisemmin ja taustoittaa syitä, jotka ovat tehneet Jokerista sellaisen kuin hän on. 

Toimintaelokuvissa sankarin tulee selviytyä haastavasta tilanteesta, pelastaa ihmisiä tai kokonainen ihmiskunta ja päihittää pääpahis. Elokuvissa tempo on nopea ja vauhtia piisaa. Sankari ei aina ole perinteinen supersankarimainen hahmo, vaan kyseessä voi olla antisankarin piirteitä omaava henkilö. Kuitenkin pohjimmiltaan hahmo on useimmiten hyveellinen ja moraalisesti ylempi pahikseen nähden. 

Perinteisesti toimintaelokuvassa on väkivaltaa, aseita, autoja, pakenemista ja räjähdyksiä. Elokuvasta Baby Driver (2017) löytyy nämä kaikki. Elokuvasta tekee erityisen sen tapa yhdistää toimintaelokuvan genrekonventiot musikaalimaiseen kerrontaan ja luoda autojen liikkeistä ja jopa aseiden äänistä musiikkia ja tanssia. Elokuvan päähenkilö ei ole perinteinen sankari siinä mielessä, että heti elokuvan alussa huomaamme hänen toimivan kuskina pankkiryöstössä. Hän on siis osa rikollisten porukkaa. Kuitenkin elokuvan myötä huomaamme, että tilanne ei ole niin mustavalkoinen ja hahmo on moraalisesti hyvisten puolella. Oivaltavassa toimintaelokuvassa jaottelu hyvään ja pahaan voi siis sisältää myös harmaan sävyjä. 

Baby Driver Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers 

Toisinaan pahis on ulkoinen henkilöhahmo, toisinaan tarinan antagonisti löytyy päähenkilön itsensä mielestä. Päähenkilön täytyy ylittää omat haasteensa tai taistella sisäistä pahuuttaan vastaan. Sankarin ja pahiksen lisäksi elokuvissa on usein myös uhri. Uhri on heikommassa asemassa suhteessa sankariin ja pahikseen: hänet tulee pelastaa. Uhreina ovat perinteisesti olleet naiset tai lapset, monissa klassikkoelokuvissa molemmat. Sankarina toimintaelokuvissa onkin usein nähty mies, mutta tämä on muuttunut merkittävästi viime vuosina. 

Toimintakomediassa Spy (2015) päähenkilö muuntautuu agenttien taustatuesta agentiksi. Henkilöhahmo on kuin kuka tahansa meistä ja siitä syntyy elokuvan komiikka. Henkilö on kuitenkin selvästi sankari ja ratkaisee tilanteet nokkeluudellaan. Elokuvan agenttihahmo haastaa totuttua stereotyyppistä kuvastoa agenteista. 

Spy | Official Trailer 2 [HD] | 20th Century FOX 

Miten actionia luodaan elokuvallisin keinoin? 

Hollywoodissa toimintaelokuvat tehdään usein isoilla budjeteilla ja suurella tuotantoarvolla. Toiminta onkin jossain määrin tuotannollisesti vaativa genre. Näyttävä toiminta tuntuisi vaativan stuntteja, isoja räjähdyksiä, useiden ajoneuvojen takaa-ajoja ja erikoistehosteita. Siltikin myös kevyemmän tuotantoarvon toiminta voi hyvin olla kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Toiminnassakin tarina ja sen koukuttavuus ovat avainasemassa. 

TEK | Vyö Museossa 

TEK:ille tuottamassamme videossa hyödynnetään useita toimintagenren konventioita. Kuulemme jännittävän musiikin ja näemme mystisen hahmon pimeässä etenemässä selkeästi jokin missio mielessään. Mukana on valvontakamerakuvaa, vahvasti toimintaelokuviin viittaavat tekstiefektit ja toimintaelokuvalle ominaista liikkumista. Esimerkissä tilanteisiin tuodaan koomista sävyä näyttämällä sankarin toiminta ikään kuin ulkopuolisen silmin paljastaen, että itse asiassa tässä onkin nyt kyseessä tyyppi, joka kierii lattialla toimintasankaria leikkien. Käännettä voimistaa vielä musiikin vaihtuminen.

Kuvaus, leikkaus ja lavastus 

Kuvauksen ja leikkauksen näkökulmasta toiminnan keskeisiä genrekonventioita ovat nopeat kamera-ajot, vauhdikas leikkauksen rytmi, samaan aikaan tapahtuvien asioiden rinnakkainen esittäminen jakamalla ruutu useaan kuvaan, lähikuvat yksityiskohdista kuten aseista, ryöstösaaliista, jaetuista katseista, renkaista ja niin edelleen. Lokaatioina toimivat usein syrjäiset kadut, tehdashallit, parkkihallit, toimistorakennukset, kaupunkien keskustat, strippibaarit, eurooppalaisten kaupunkien liian ahtaat kadut ja kaikenlaisiin hämärähommiin soveltuvat paikat. Toki toimintaelokuva voi sijoittua mihin tahansa aina avaruudesta arkeologisiin kaivauksiin tai öljynporauslautalle. Lavastuksen avulla lokaatioissa saatetaan korostaa karuutta tai luksusta. Hämärällä kadulla henkilöhahmojen taustalta nouseva höyry ja tappelussa kaatuilevat roskikset kuuluvat toimintaelokuvien vakikalustoon. Myös teknologialla on toimintaelokuvissa iso rooli. Erityisesti agenttielokuvissa uudenlainen teknologia on tärkeässä ja korostetussa roolissa. 

Aseina elokuvissa toimivat niin perinteiset aseet laidasta laitaan kuin myös kaikenlaiset mahdolliset veitset, mailat ja aivan tavalliset esineet, jotka muuttuvat toimintasankarin käsissä vaarallisiksi. Autoja on yleensä paljon. Osa on nopeita, upeita ja kalliita, mutta toisinaan sankari joutuu turvautumaan johonkin aivan tavalliseen ja jopa hitaaksi miellettävään ajoneuvoon. Parhaimmillaan eteneminen tai pakomatka tapahtuu autojen lisäksi lentokoneilla, veneillä ja mopoilla. 

Valaistus, värit ja puvustus 

Värimaailmaltaan toimintaelokuvat näyttävät monesti tummanpuhuvilta tai kylmiltä. Toki myös poikkeuksiakin on. Perinteisesti amerikkalaisen toimintaelokuvan värimaailma muuttaa kylmästä lämpimän oranssiin, kun tarinassa siirrytään Yhdysvalloista Meksikoon tai eteläisen Euroopan kaduille. 

Puvustuksessa ja maskeerauksessa ilmennetään henkilöhahmon asemaa elokuvan maailmassa, mutta sillä voidaan vihjata myös henkilön moraalia. Tunnetuin tapa lienee lännenelokuvien hyvisten ja pahisten hattujen värit. Valkoinen hattu viittaa hyvikseen, musta pahikseen. Toisinaan asulla saatetaan korostaa henkilön avuttomuutta tai tavallisuutta tilanteessa. Esimerkiksi elokuvassa The Lost City (2022) Sandra Bullockin henkilöhahmo joutuu kidnapatuksi esiintymisasussaan, jonka hän koki jo alun perin epämukavaksi. Henkilö joutuu viettämään asussa ison osan elokuvasta ja selviytymään se päällä haastavissa viidakko-olosuhteissa. 

The Lost City | Official Trailer (2022 Movie) – Paramount Pictures 

Toimintaelokuvissa sivuhenkilöt erotetaan usein päähenkilöistä kuvaamalla heidät anonyymimpinä hahmoina. Heillä saattaa olla uniformumaiset asut tai kasvot peitettyinä. Heidät halutaan pitää jossain määrin etäällä katsojasta, koska he usein toimivat myös sankarin ja pääpahiksen taisteluiden uhreina. 

Musiikki ja äänimaailma 

Toiminnassa musiikin tehtävänä on tuoda tilanteisiin vauhtia, korostaa tapahtumien dramaattisuutta ja vahvistaa tunnelman vaihdoksia. Musiikin avulla voidaan korostaa päähenkilön sankaruutta nostamalla hänet ylistävän musiikin ja esimerkiksi hidastetun kävelyn avulla ihailtavaan asemaan. Muussa äänisuunnittelussa korostuvat aseet, räjähdykset, autojen äänet, iskut ja kaikenlaiset ähinät ja karjahtelut roolihahmoilta. 

Miten toiminta näkyy mainonnassa? 

Mainonnassa toimintaa hyödynnetään usein parodian tavoin. Mainoksessa saatetaan viitata toimintaelokuvien konventioihin ja asettaa ne yllättävään tai koomiseen valoon.

Finnkino on hyödyntänyt hauskasti mainonnassaan erilaisten elokuvagenrejen konventioita. Tässä mainoksessa mafiaelokuvan kohtaukseen on istutettu siihen kuulumaton dialogi. Mainoksen kuvaama maailma on meille heti tuttu: kolea parkkihalli, tiukat askeleet, lapio ja hahmojen keskenään erilainen puvustus luovat meille heti mielikuvan siitä, mitä on tapahtumassa. 

Jätä replikointi ammattilaisille. Kiitos. 

Clash of Clansin pelimainoksessa kuuluisa näyttelijä Liam Neeson lausuu monologin, joka on tunnelmaltaan klassinen toimintaelokuvan kohtaus. Monologissa pelotellaan vastustajaa vakavalla äänellä, musiikki on uhkaava ja henkilön ilme vakava, kamera lähestyy hitaasti päähenkilöä ja värimaailma on kylmän viileä. Tilanne kääntyy kuitenkin arkiseksi ja humoristiseksi mainoksen lopulla. Tämä on suosittu keino myös muiden genrejen hyödyntämisessä: herätetään katsojan kiinnostus ja koukutetaan hänet mukaan tietyillä genrekonventioilla ja sen jälkeen paljastetaan, että kyse onkin mainoksesta. 

Clash of Clans - Revenge (Liam Neeson) 

Toiminta sisältää perinteisesti väkivaltaa, joka ei mainonnan maailmaan kovin saumattomasti istu. Toimintaelokuvien konventioista voidaan kuitenkin poimia esimerkiksi pakeneminen, sankarin uroteot, erilaiset neuvottelutilanteet viranomaisten taholta ja hahmojen väliset uhkaavat tilanteet. Nämä kohtaukset voidaan irrottaa toimintaelokuvan kontekstista ja valjastaa mainostettavan tuotteen hyödyksi.  

Näin tuot actionia mainontaan: 

  • Toimintaelokuvat ovat tunnettuja jännityksestä ja ne pitävät otteessaan. Hyödynnä intensiivistä ja vauhdikasta musiikkia, nopeaa leikkausrytmiä ja jännitystä herättäviä tilanteita mainoksessasi koukuttaaksesi katsojan. 
  • Luo sankari ja tehtävä hänelle. Miten tuotteesi tai palvelusi voi pelastaa jonkun tai auttaa sankaria tehtävässään?
  • Pidä katsoja kiinni tarinassa rakentamalla juoni jännittäväksi antamalla juuri sopivasti informaatiota ripotellen. Aluksi katsojan tulisi miettiä, mitä sankari oikein aikoo ja sen jälkeen jännittää, onnistuuko sankari missiossaan.
  • Palkitse katsojan jännitys joko yllättämällä katsoja tai tarjoamalla tyydyttävä lopputulos, jossa hyvä voittaa pahan.
  • Harkitse viittaamista johonkin tunnettuun action-klassikkoon. Viittaus rakentaa tehokkaasti katsojan odotuksia ja petaa paikan yllätykselle 

Kiinnostaako tarinankerronta laajemmin? Katso videosarja aiheesta tai lataa oppaamme!

Katso webinaaritallenne: Tarinankerronta digiympäristössä

 

Lue opas: Tarinankerronnan pikaopas

 

 

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.