Tasa-arvon puolustaminen on yhteiskunnan vahvimpien velvollisuus, ei rohkea valinta

Jenny Hotti

Jenny Hotti
26. kesäkuuta 2019

Tasa-arvon puolustaminen on yhteiskunnan vahvimpien velvollisuus, ei rohkea valinta

Pridessa on kyse yhteiskunnan syrjivien rakenteiden murtamisesta ja sellaisen yhteiskunnan rakentamisesta, joka olisi kaikille avoin ja turvallinen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Nykypäivän yrityksillä on vastuu puuttua yhteiskunnan epäkohtiin ja olla mukana edistämässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksien toteutumista ja hyvinvointia. Miksi yritysten yhdenvertaisuustyön yhteydessä edelleen puhutaan rohkeudesta?

Yrityksillä on yhteiskunnassa paljon vaikuttamismahdollisuuksia ja valtaa sekä siten vastuu ottaa kantaa yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää asemaansa ja taloudellisia edellytyksiään tukeakseen tahoja, jotka edesauttavat heikommassa asemassa olevien oikeuksien takaamista. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kuuluu yritysvastuuseen sekä yhteiskunnallisella että työpaikkakohtaisella tasolla. Yhteiskunnallisella tasolla yritysten on käytettävä ääntään yhteiskunnallisina toimijoina ja otettava osaa yhteiskuntamme ongelmien ratkomiseen. Työpaikkakohtaisella tasolla yritysten on turvattava kaikille yhtälaiset mahdollisuudet ja rakennettava työpaikkoja, joissa tasa-arvo toteutuu ja tuntuu arjessa. 

Miksi yritysvastuun ja ihmisoikeuksien puolustamisen yhteydessä puhutaan yhä yritysten rohkeudesta? Rohkeutta on pikemminkin yksilöissä, jotka taistelevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, ja jotka yhteiskunnan syrjivistä rakenteista huolimatta uskaltavat elää omannäköistä elämää. Yrityksillä on mahdollisuus olla mukana tukemassa yksilöitä ja vähemmistöjä, tekemässä tasa-arvoa näkyväksi ja kuuluvaksi, rakentamassa uusia, suvaitsevampia normeja. Tässä kontektissa ei ole kyse yritysten rohkeudesta, vaan velvollisuudesta osallistua yhteiskunnan ja työelämän parantamiseen. 

Yrityksiä ja organisaatioita tarvitaan mukaan rakentamaan yhteiskunnasta sosiaalisesti esteetön siten, että jokaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, sukupuolettomuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tätä tasa-arvotyötä voidaan yrityksissä edistää pyrkimällä rakentamaan sellaisia työpaikkoja, joissa syrjintää ei suvaita ja jokainen voi olla juuri sellainen kuin on. Lisäksi yrityksiä tarvitaan tukemaan niitä tahoja, jotka työskentelevät paremman maailman rakentamiseksi - ja näyttämään tukensa ylpeästi. Siihen me pyrimme, ja siksi olemme mukana Helsinki Pridessa support-kumppanina. Ja siksi, koska heikommassa asemassa olevien puolustaminen on yhteiskunnan vahvimpien velvollisuus, ei rohkea valinta. 

Keskustelu tasa-arvosta työelämässä ei ole koskaan valmis. Tärkeää on pyrkiä ylläpitämään dialogia ja kehittymään yrityksenä sellaiseksi, jossa jokainen työntekijä voi turvallisesti olla omanlaisensa. Turvallinen ja monimuotoinen työympäristö ruokkii luovuttaa, joka on edellytys työlle, jota teemme. Olemme ylpeitä siitä, että saamme osaltamme auttaa rakentamaan tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa maailmaa.

Tässä vuonna 2018 tuottamamme video Pride Helsinki -kulkueesta ja -juhlasta.

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.