Pikaopas: Videon käsikirjoittaminen

Joni Mussalo

Joni Mussalo
20. kesäkuuta 2023

Käsikirjoitusblogi

Tässä pikaoppaassa jaamme yksinkertaisen Videolle-pohjan kaupallisten videokäsikirjoituksien laatimiseen ja kerromme muutaman vinkin helpottamaan kirjoitusprosessia. Käsikirjoituspohja ja vinkit perustuvat sadoista kaupallisista videoprojekteista saamiimme kokemuksiin.

Ennen käsikirjoittamista

Jokainen onnistunut käsikirjoitus lähtee huolellisesta taustatyöstä, jossa vastataan vähintään seuraaviin kysymyksiin

 • miksi video tehdään
 • kenelle video tehdään
 • missä video julkaistaan
 • millainen ja minkä pituinen video tuotetaan
 • millaisilla resursseilla video tuotetaan
Vastaamalla jokaiseen kysymykseen huolella, selkiytät videotuotantoa kaikille projektin parissa työskenteleville sekä säästät tiimisi aikaa, rahaa ja hermoja.

 

Hox! Jos tarvitset lisää opastusta taustatyöhön, lataa video-brief työkalumme ja lue blogimme: Kaikki mitä markkinoijan tulee tietää videotuotannosta

Hyvä käsikirjoitusformaatti on selkeä ja nopealukuinen

Riippumatta siitä millaista videota olet käsikirjoittamassa, selkein tapa hahmotella videosi sisältö on luoda yksinkertainen neljän sarakkeen taulukko, jossa rinnakkain kulkevat aika, kuva, ääni ja grafiikka. Taulukkoformaatti helpottaa tarinankuljetuksen hahmottamista ja viestii selkeästi millaisista kerronnallisista elementeistä video rakentuu.

Kuva 1. Esimerkki käsikirjoitustaulukosta.

Taulukko_blogiin

 

KUINKA YKSITYISKOHTAINEN KÄSIKIRJOITUKSEN PITÄÄ OLLA?

Käsikirjoituksen yksityiskohtaisuus riippuu käyttötarkoituksesta.

Jos kyse on haastatteluvideosta, käsikirjoituksen tarkoitus on antaa raamit kuvausryhmän ja leikkaajan työlle, eikä toimia orjallisesti noudatettavana ohjeena.

Fiktiivisen sisällön käsikirjoittamisessa mennään taas hyvinkin yksityiskohtaiseen kuvaukseen videon tapahtumista. Fiktiiviset tuotannot ovat usein haastatteluvideoita huomattavasti haastavampia ja vaativat siksi monien eri ammattilaisten yhteistyötä. Yksityiskohtainen käsikirjoitus auttaa kaikkia työryhmän jäseniä pysymään kartalla haluttavasta lopputuloksesta ja ymmärtämään mitä kohtauksen tuottaminen heiltä vaatii. Usein fiktiivisissä tuotannoissa käsikirjoituksen kaveriksi otetaankin myös videota visuaalisesti mallintava kuvakäsikirjoitus.

Kuva 2. Poiminta Aico:lle tekemämme mainosvideon kuvakäsikirjoituksesta.


aico3Aico - Still 4

 

Lisää tällaista?   Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietää uusimmista blogiteksteistä, oppaista ja webinaareista ensimmäisten joukossa! Uutiskirjettä tulee kerran viikossa ja voit koska tahansa lopettaa tilauksesi.

KUINKA HAASTATTELUVIDEON KÄSIKIRJOITUS SYNTYY?

Haastatteluvideon käsikirjoittaminen lähtee usein aiheesta, väitteestä tai näkökulmasta, joka yleisölle halutaan jakaa. Kun aihe on päätetty, mietitään kuka tai ketkä voisivat olla uskottava asiantuntija kertomaan siitä. 

Kun haastateltavat henkilöt on valittu, järjestetään esihaastattelu, jossa valituille henkilöille esitetään ennalta valmisteltuja kysymyksiä, jotka auttavat heitä avaamaan tietämystään valitusta aiheesta.

Esihaastatteluilla on monta päämäärää: ne tarjoavat haastateltaville stressittömän tilan ajatusten muodostamiseen ja ulosannin harjoituttamiseen. Lisäksi ne antavat käsikirjoittajalle mahdollisuuden varmistaa, että haastateltava on videon päämäärän kannalta oikea henkilö puhumaan aiheesta.

Esihaastattelun jälkeen nauhoitetut vastaukset litteroidaan ja siistitään. Kun kaikki esihaastattelut on tehty, voidaan alkaa muodostaa kokonaiskuvaa käsikirjoituksesta ja päättää mitkä osat vastauksista halutaan videolle. Kun valitut vastaukset on tuotu käsikirjoitustaulukkoon, lähetetään dokumentti haastateltaville, jotta he voivat tarkistaa mitä videolla tullaan esittämään ja missä yhteydessä.

Yleisesti haastatteluvideoihin liitetään haastattelumateriaalin lisäksi kuvituskuvaa ja esim. arkistomateriaalia, jotka tukevat tai syventävät aihealueen maailmaa. Esim. jos haastateltava puhuu kaupunkisuunnittelusta voidaan leikata kuviin erilaisista kaupunkimaisemista tai historiallisista kaupunkikuvista. Kuvituskuva voi olla myös abstraktimpaa, esim. vaikeiden aiheiden äärellä voi olla hyvä ratkaisu käyttää symbolisia kuvia, jotka viittaavat tapahtumiin tekemättä niistä liian pelottavia tai luotaantyöntäviä katsojalle. Esimerkin monipuolisesta kuvitus- ja arkistokuvan käytöstä voit katsoa Pridelle tekemästämme historiikkivideosta.

 

KUINKA MAINOKSEN KÄSIKIRJOITUS SYNTYY?

Myös mainoksen käsikirjoittaminen lähtee yleensä liikkeelle aiheesta, väitteestä tai näkökulmasta, joka halutaan ilmaista. Tämän ns. ydinviestin löydyttyä aletaan etsimään tarinaa ja audiovisuaalista tyyliä, jolla viesti saadaan perille. Sekä kerrontaan että tyyliin vaikuttaa suuresti käytettävissä olevat resurssit; mitä enemmän resursseja sitä enemmän mahdollisuuksia tarinankerronnan muotoihin ja viestiä tukeviin yksityiskohtiin. 

Mainosten käsikirjoittamisessa resurssien lisäksi rajoitteita käsikirjoitukselle tuo myös jakelukanavien lainalaisuudet, jotka ohjaavat videon kuvakokoa, mittaa ja rakennetta. On täysin eri asia käsikirjoittaa 10 sekuntista pystyvideota kuin minuutin mittaista TV-mainosta.

Etenkin mitan hallitseminen on tärkeää. Yleinen alottelevien mainoskäsikirjoittajien synti on änkeä liikaa asiaa suhteessa käytössä olevaan aikaa, jolloin videon rytmiä ja kerrontaa on vaikeaa rakentaa tunteita herättäväksi. Mikäli huomaat, että jo pelkkään käsikirjoituksen dialogin tai voice-overin lukemiseen menee kaikki videolle varattu aika, on aika pysähtyä ja miettiä kuinka kerrontaa voisi entisestään tiivistää. Lisäksi, jos käsikirjoituksesi sisältää useita eri lokaatioita tai monimutkaisia juonikuvioita on todennäköistä, että aika loppuu kesken.

Kun perusasiat ovat kunnossa on aika rakentaa tarina. Lyhykäisyydessään hyvässä tarinankerronnassa on kyse odotusten herättämisestä ja lunastamisesta, mieluiten jollain yllättävällä tavalla. Etenkin digikanavissa odotusten herättäminen on erittäin tärkeää. Jo ensimmäisen kuvan pitäisi antaa selkeä lupaus siitä kenelle mainos on suunnattu ja minkätyylinen viesti on oletettavissa. 

Kuva 3. Veripalvelulle tekemämme "Markku"-mainoksen kuvakäsikirjoitus ja valmis video.

Veripalvelu_stobo_1
Veripalvelu_stobo_2
Veripalvelu_stobo_3
Veripalvelu_stobo_4
Veripalvelu_stobo_5
Veripalvelu_stobo_6

 

Lue lisää tarinankerronnasta täältä: Tarinan peruselementit x8

Ja tutustu erilaisten lajityyppeihin käsikirjoittamiseen täältä: Komedia, Kauhu, & Toiminta

VINKKEJÄ Käsikirjoituksen muokkaamiSEen

Oli kyse haastatteluvideoiden tai fiktiivisen materiaalin käsikirjoittamisesta, paras lopputulos syntyy usein ahkeralla uudelleen kirjoittamisella. Omaa ja muiden töitä arvioidessa tulee kuitenkin huomioida, että usein kyse on makuasioista. Yksittäisen ihmisen kommentti on vain yksittäisen ihmisen kommentti, jolle kannattaa antaa painoarvoa vain, jos kommentoijalla on näyttöä juurikin vastaavanlaisen videon onnistuneesta toteutuksesta. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vasta kun joku tietty kohtaus tai yksityiskohta hiertää useampaa arvioijaa, siihen kannattaa varmuudella puuttua.

Tässä joitain vinkkejä, joilla voit arvioida käsikirjoituksesi toimivuutta.

 • Kiinnitä huomiota voice-overin / dialogin määrään suhteessa aikaan.
 • Lue voice-over / dialogi aina ääneen, jolloin huomaat puheen rytmityksen ja ylipitkät lauseet.
 • Mitä pidempi video sitä tärkeämpää, että videossa on keskenään erilaisia osioita ja rytmistä vaihtelua sekä kuvassa että äänessä.
 • Jaa käsikirjoitus pienempiin osioihin videolla läpikäytävien aihealueiden mukaan. Jos yksittäiset osiot paisuvat, on todennäköistä että asiaa per osio on liikaa.
 • Varmista, että videosi ei sisällä liikaa asiaa. Katsojat muistavat videoista yleensä vain yhden asian sekä videon yleistunnelman. Opetusvideot ovat erikseen.
 • Varmista että teksti ja kuva täydentävät toisiaan, eivätkä kerro täysin samaa asiaa.
 • Näytä käsikirjoitus kohderyhmän edustajille, sillä heiltä voi tulla kommentteja, jotka ovat kriittisiä juuri kohderyhmän ymmärtämisen kannalta.

Saatat pitää myös näistä

Opi lisää video­markkinoinnista

Vastaanota videomarkkinoinnin uusimmat tuulet ja ajankohtaiset vinkit suoraan sähköpostiisi.